ClubsHPWestzaan

Westzaan jeugdvoorzitter Sandra Lelieveld-Gorthuis ziet mooie uitdaging

Aan het einde van het seizoen 2021-2022 gaf de jeugdvoorzitter van Westzaan Laurence Berghouwer aan dat hij zijn functie bij de club na jarenlange inzet wilde neerleggen. Het bestuur vond het dusdanig jammer dat het intern naar een passende oplossing heeft gezocht. Na veelvuldig overleg werd er besloten dat hij zijn functie zou ruilen met Sandra-Lelieveld Gorthuis die ruim een jaar als secretaris actief was in het hoofdbestuur

Sandra: “dit was voor iedereen uiteindelijk de beste oplossing, waarbij Laurence tenminste met zijn jarenlange ervaring op bestuurlijk vlak behouden bleef voor de club. Beiden voelen ons ook beter in de nieuwe functies. Mede door mijn kinderen die in de jeugd van Westzaan spelen, ligt mijn hart ook de jeugdafdeling. Ik vind het een grote eer en ben ook best wel een beetje trots dat ik de eerste vrouwelijke jeugdvoorzitter ben van Westzaan. Maar vooral zie ik het als een grote uitdaging om met elkaar de jeugdafdeling weer verder te laten groeien. Het was dan ook behoorlijk spannend in de zomer om voor de eerste keer alles geregeld te hebben voor een seizoenstart, je bent toch voor alles eindverantwoordelijk en je wordt ook als zodanig door de trainers, ouders en spelers aangesproken.

Gelukkig hebben we bij de jeugd een goed team met verder Patrick de Jong, Patrick Sopjes, Esther Sopjes en ook Laurence.  Door de coronaperiode en alle steeds veranderende maatregelen en beperkingen hebben we toch een lange tijd vooral ad-hoc moeten handelen en loop je vooral achter de feiten aan. Het belangrijkste doel wordt dan ook om weer een lange termijn visie neer te zetten wat uiteindelijk moet leiden tot een groei van het aantal jeugdleden.

Door middel van ledenwerfacties en promoties, maar ook door een (nog) betere inzet van onze eigen sociale media kanalen willen we het voetballen bij Westzaan de komende tijd meer onder de aandacht gaan brengen. We moeten nog meer naar onze leden en naar buiten toe uitstralen dat de jeugdafdeling van Westzaan een grote en belangrijke rol inneemt binnen de club. Dat voetballen bij Westzaan vooral leuk en gezellig is, maar dat het evengoed prestatiegericht kan zijn. Door ook veel te gaan organiseren rondom de wedstrijden moet iedereen zich prettig en welkom voelen, waardoor je automatisch ook weer een grote betrokkenheid creëert

Afgelopen maanden hebben we al meerdere (nieuw) activiteiten georganiseerd en ook voor de 2e seizoenshelft staan er al meerdere activiteiten gepland. Zoals bijvoorbeeld een Husseltoernooi, het eigen jeugdtoernooi en aan het einde van het seizoen een Kampeerweekend op het complex. Maar ook het presteren met de teams hoort daar bij en daarom vinden we het ook belangrijk dat elke groep een eigen trainer heeft. Ook met deze huidige groep enthousiaste trainers willen we graag verder ontwikkelen om het (trainings)niveau omhoog te brengen en de betrokkenheid bij de trainers nog meer te vergroten. We organiseren diverse trainersbijeenkomsten waar de beginnende trainers kunnen leren van met name de bovenbouwtrainers die al wat meer ervaring hebben. 

We willen in ieder geval heel veel bereiken bij de jeugdafdeling van Westzaan en hebben al het nodige in gang gezet, ook al zijn we met een klein groepje. Daarom is het belangrijk dat we de komende periode nog meer structuur gaan aanbrengen, waardoor het makkelijker wordt om ons doel te bereiken. Ik denk zeker dat we het eerste half jaar met elkaar al op de goede weg zijn en al meerdere stappen in de goede richting hebben gezet. We krijgen dan ook veel positieve reacties van trainers en ouders. Dat geeft in ieder geval de nodige voldoening en dat maakt alle inspanningen het niet alleen waard, maar het geeft ook een enorme boost om met deze grote uitdaging verder aan de slag te gaan.


Laatste Westzaan publicaties