ClubsHerculesHP

Stageopdracht leidt tot Sportdag Hercules

Nadat afgelopen week Sinterklaas en zijn Pieten het Hercules Zaandam complex al meerdere keren bezocht had, was er vandaag nog een speciale Sinterklaas sportdag bij de club. Mede op initiatief van Quirtell Leter, die al enkele maanden stage loopt bij de club, werd deze dag voor de eigen leden plus vriendjes en vriendinnetjes georganiseerd.

Stageopdracht

Quirtell is momenteel 3e jaars op het Regio College en volgt daar de opleiding Sport & Bewegen. Als één van de onderdelen voor zijn praktijk examen moet hij met een oplossing komen voor een probleemstelling bij een sportvereniging. Quirtell heeft jarenlang gevoetbald heeft bij eerst PSCK en na de fusie bij Hercules Zaandam, zodoende wilde hij graag de opdracht voldoen bij de club die hij al goed kende. Hercules heeft de laatste jaren, door allerlei omstandigheden, onder andere te kampen gehad met een daling van het aantal jeugdleden. Ledenwerving was dit seizoen dan ook sowieso één van de peilers van de jeugdafdeling van Hercules. Aangezien dit ook goed aansloot op de stageopdracht, heeft  Quirtell dit onderwerp voorlopig op zich genomen. Door middel van het gebruik van social media, flyers, mond op mond reclame en deze sportdag probeert hij, in samenwerking met de coördinatoren en trainers, kinderen die nog niet lid zijn bij Hercules, in contact te laten komen met de club. Spelers mogen bijvoorbeeld vriendjes/vriendinnetjes meenemen naar trainingen en ook voor deze Sinterklaas sportdag was iedereen welkom.    

Sportdag

De sportdag begon vanmorgen rond 9.30 uur eerst voor de 4 t/m 9 jarigen en daarna was het van 11.30 uur t/m 13.00 uur de beurt aan de 10 t/m 14 jarigen. Met in totaal bijna 200 deelnemers, waarvan misschien wel een kwart die nog geen lid is van Hercules Zaandam, waren alle verwachtingen overtroffen. Ondanks dat iedereen zich van tevoren moest inschrijven, kwamen er zelfs op het laatste moment nog kinderen aanlopen. Voor de organisatie was het dan ook nog even puzzelen qua groepjes-indelingen maar met enige vertraging kon er eindelijk aan de sportdag begonnen. Over 2 velden waren er diverse onderdelen als oa gaten-schieten, zaklopen, touwtrekken, penalty schieten, partij-spel en duo voetbal uitgezet en elke groep wisselde om ongeveer 10 minuten door naar het volgende onderdeel. Met de hulp van de nodige ouders, trainers en spelers van de selectie werd alles in goede banen geleid. Na afloop van de sportdag, ontving iedereen bij de poort nog een persoonlijke Pietendiploma en een zakje chips en ging iedereen voldaan naar huis. 

Samenwerking ROC

“Alle kinderen een leuke ochtend bezorgen” was volgens Quirtell en Technisch Coördinator Daan Cornelisse uiteraard het aller belangrijkste vandaag. Maar beiden hopen ook dat achterliggende gedachte, niet-leden op een positieve manier in contact met de club brengen, zijn vruchten gaat afwerpen. Daan is in ieder geval erg tevreden, niet alleen over de sportdag maar ook met de inbreng van Quirtell. “Ondanks dat we langzaam aan steeds meer uitbreiden qua aantal vrijwilligers, hebben we nog steeds een te kleine groep voor wat wij eigenlijk willen. Stagiaires kunnen dan niet alleen meehelpen met het organiseren van (nieuwe) evenementen of in het begeleiden van teams, ze nemen ook vaak nog eens nieuwe inzichten en/of ontwikkelingen van school mee. Het houdt ons ook weer scherp. We zijn dan ook in gesprek met het ROC en we hebben de intentie om een samenwerking met de school aan te gaan voor het plaatsen van meer stagiaires. Want met de nog geplande evenementen komende maanden en de eventuele groei, kunnen we alle extra inbreng goed gebruiken.”

Laatste Hercules Zaandam publicaties