ClubsHPZVC

Voorzitter Ard-Jan van Tilborg: leden ZVC’22 moet zich zsm thuis voelen

Met de oprichting van de nieuwe fusieclub ZVC’22, zijn er binnen de Zaanstreek weer 2 clubs definitief verdwenen. FC Zaandam was al een fusieclub tussen Zilvermeeuwen en Hellas Sport Combinatie Zaandam en bestond nog maar 4 jaar. zvv Zaanlandia daarentegen houdt na 110 jaar op te bestaan en heeft net als de voorgangers van FC Zaandam altijd een prominente rol binnen het Zaanse voetbal gespeeld.    

De nieuwe voorzitter Ard-Jan van Tilborg van ZVC’22: “zowel FC Zaandam en zvv Zaanlandia kenden als zelfstandige clubs de laatste periode qua ledenaantallen, aantal vrijwilligers en/of financiën de nodige uitdagingen. De herontwikkeling van de sportparken Oostzijderveld en Hoornseveld was een natuurlijk moment om de gesprekken met elkaar aan te gaan, wat uiteindelijk geleid heeft tot deze fusie. In de diverse gesprekken die we gevoerd hebben, was altijd het uitgangspunt geweest dat de nieuwe fusieclub direct zou starten op 1 complex. Helaas is dat door meerdere oorzaken niet gelukt en zijn we genoodzaakt om voorlopig nog op 2 complexen te spelen, waarbij de onderbouw actief is op het complex aan de Sportlaan (voormalig FC Zaandam) en de bovenbouw op de Karel Lotsylaan (voormalig zvv Zaanlandia)

In het meest gunstige geval, maar dan moet echt alles meezitten, kunnen we vanaf de start van seizoen 2023-2024 wel al alle teams herbergen op het complex aan de Sportlaan. De voorbereidingen op de bouw zijn in ieder geval in volle gang en onlangs is er ook gestart met de aanleg van de 1e mini-arena. Uiteindelijk moet  nog het huidige hoofdveld een kwartslag gedraaid worden, een 2e mini-arena aangelegd worden en moet het clubgebouw inclusief kleedkamers en tribune gebouwd worden. Het ontwerp voor het clubgebouw is in ieder geval bijna definitief en als alles meezit, qua vergunningen en planning,  kan er onder voorbehoud voor de zomer van 2023 gestart worden met de bouw. De uiteindelijke oplevering zou dan idealiter in het voorjaar van 2024 moeten zijn. 

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de huidige kantine en kleedkamers gesloopt zouden worden en dat we tot die tijd gebruik zouden gaan maken van de kantine van de aangrenzende Tennisvereniging. Maar afhankelijk van de te verwachtte bouwstromen op het complex en de veiligheid die er gegarandeerd moet worden tijdens het bouwen, zijn we nu in gesprek om de huidige kantine en een deel van de kleedkamers zo lang mogelijk te behouden.

We vinden het namelijk belangrijk dat de leden en vrijwilligers zich zo lang of zo snel mogelijk thuis gaan voelen op het complex. Een eigen vertrouwde kantine kan daarin een grote en belangrijke rol spelen. Sowieso willen we dit seizoen meerdere vrijwilligersavonden organiseren om de onderlinge band en saamhorigheid van alle vrijwilligers binnen de nieuwe club zo snel mogelijk te versterken. Niet alleen binnen de bestuurskamer en het technische kader moeten we goed gaan samenwerken, maar ook langs de velden moet iedereen zich als één club gaan voelen en in de “wij” vorm gaan denken en handelen. We willen daarom ook de (ouders van) leden graag betrekken bij onze plannen. We zullen dan ook diverse keren een inloop houden om onze plannen te presenteren, maar waar andere ideeën, wensen of opbouwende kritieken ook meer dan welkom zijn.   

Uiteindelijk willen we doorgroeien naar een club met 700-800 leden, met oa ook dames/meiden voetbal, een G-team en (veteranen) teams die op vrijdagavond 7*7 spelen. We verwachten met het nieuwe complex en de te bouwen nieuwbouw wijken dan ook zeker veel nieuwe leden aan te trekken, al richten we ons daarbij wel vooral op een kwalitatieve groei. Groei in leden moet samen gaan met een groei in de organisatie. We willen uiteindelijk met alle jeugdteams op een representatief niveau spelen, met als uiteindelijk doel een structurele doorstroming naar de overige senioren én selectie. Aangezien er afgelopen zomer veel spelers van de selecties van FC Zaandam en zvv Zaanlandia zijn weggegaan, moeten we bouwen aan een nieuwe selectie die de basis moet gaan vormen voor de komende jaren. Ondanks dat de resultaten tot nu toe enigszins tegenvallen, is onze nieuwe trainer Peter van der Zwaan positief over de voorbereiding en de sfeer in de groep.    

Daarnaast is het belangrijk dat de randvoorwaarden goed geregeld zijn. Met de nieuwe kledingleverancier Robey lopen alle leden in hetzelfde nieuwe tenue en het is ook belangrijk dat de 2 hoofdsponsors van FC Zaandam en zvv Zaanlandia zich, net als enkele andere grote sponsors binnen de club hebben verbonden aan ZVC’22. Door de extra financiële mogelijkheden kun je dan (nog) meer voor je selectie en leden doen. Met het oprichten van een Businessclub willen we ook de sponsors meer gaan betrekken bij de club. Niet alleen door bijvoorbeeld sponsoravonden te organiseren,  maar vooral door ook open te staan voor hun ideeën over ZVC’22

Maar het belangrijkste doel de grootste uitdaging voorlopig is dat we zo snel mogelijk op 1 complex terecht komen en dat we in de tussentijd iedereen evengoed een zo goed mogelijk thuisgevoel kunnen geven, waarbij we vooral toegankelijk en benaderbaar zijn voor leden en vrijwilligers.”

Laatste ZVC’22 publicaties