ClubsHPKFC

Tako Boelens benoemd tot Erelid KFC

Deze periode worden er bij veel clubs een Algemene Leden Vergadering gehouden en ook bij KFC stond deze afgelopen maandag op het programma. Naast de diverse standaard agenda punten werd er ook stil gestaan bij de vele werkzaamheden van de huidige voorzitter Tako Boelens. De afgelopen jaren is hij op vele gebieden één van de grote drijvende krachten geweest binnen de club. Als waardering daarvoor vanuit KFC is Tako tijdens de ALV benoemd tot Erelid van de club. Naast de dankbare titel kreeg hij van de nieuwe vice-voorzitter Xander Salden het bijbehorende speldje uitgereikt

Bron/foto KFC

Laatste KFC publicaties