ClubsHPZaandijk

Sven Willems over het nieuwe Technisch Hart van zvv Zaandijk

Onlangs maakte zvv Zaandijk bekend dat Patrick Leering de nieuwe jeugdvoorzitter wordt bij de club. Hij volgt daarmee Sven Willems op die deze functie enkele jaren op zich had genomen. Niet alleen verliep zijn zittingstermijn dit jaar, hij vond ook dat deze functie door iemand ingevuld moet worden die ook de komende jaren meer direct met het jeugdvoetbal verbonden is. Aangezien zijn zoon inmiddels 18 jaar is en de overstap zal gaan maken naar de senioren, was het meteen een goed moment op de jeugdvoorzittershamer door te geven. Sven Willems zal in ieder geval niet verloren gaan voor de club, want hij wordt per direct de nieuwe voorzitter van de Voetbal Technische Commissie waar al enige tijd een vacature voor open stond. 

“als je hetzelfde doet, krijg je hetzelfde resultaat”

Sven Willems: “Tot nu lag er heel veel druk en verantwoordelijkheden op technisch gebied bij de jeugdcommissie. Niet alleen waren zij verantwoordelijk voor het begeleiden van de trainers, maar zelfs ook voor het zoeken en aanstellen van nieuwe trainers. In de periode rondom de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer Christopher Manuputty, heb ik daar meermaals met de voorzitter Bart Glandorff over gesproken. Eigenlijk als resultaat van die gesprekken heb ik deze functie op mij genomen met het motto: “als je hetzelfde blijft doen, zal je hetzelfde resultaat blijven krijgen”. We gaan dus een andere invulling geven aan het technisch beleid binnen de club en met het vormen van een Technisch Hart willen we dat het technische beleid weer centraal uitgevoerd en bewaakt wordt. 

Technisch Hart

In het nieuw te vormen Technisch Hart zullen dan verder namens de selectie de nieuwe trainers Christopher Manuputty en Mo Kusadasi plaats nemen. En ook de Technisch Coördinator Onderbouw Gert-Jan Olie en afgevaardigde van de Vrouwen afdeling Peter Tania zullen toetreden. Voor de bovenbouw in de jeugd zoeken we dan nog een Technisch Coördinator en die zal ook in het Technisch Hart gaan plaats nemen. We zijn in ieder geval zeer tevreden dat we zo veel voetbal en trainers ervaring bij elkaar kunnen krijgen. 

doelstellingen

We hebben bij zvv Zaandijk op technisch gebied meerdere doelstellingen. Gezien het spelersmateriaal en potentieel willen we met het eerste elftal sowieso een stabiele 3e klasser worden. Maar ook moet er een structurele doorstroom gaan plaats vinden van de jeugdafdeling naar de senioren. Voor komend seizoen zal in ieder geval de gehele JO19-1, inclusief enkele 1e jaars, doorstromen naar de senioren en gaan voor een plek in de selectie. De huidige JO17 zal de JO18 gaan vormen en ook bij hun verwachten we dat sommige spelers in de toekomst de stap naar de selectie kunnen gaan maken. Om de doorstroom de komende jaren beter op te gaan vangen, hebben we de intentie om een 3e elftal te gaan vormen, waarvan dan een gedeelte met de selectie mee gaat trainen. Sommige spelers kunnen dan meer tijd nemen om aan het niveau en/of fysiek van het senioren voetbal te wennen, terwijl ze anders meteen buiten de boot zouden vallen.   

jeugdtrainers

Met onze nieuwe hoofdtrainers hebben we ook weer bewust gekozen voor jonge en ambitieuze trainers. Met name de ervaring van Christopher bij jeugdteams kan een toegevoegde waarde zijn in het realiseren van de doorstroming van “eigen” jeugdspelers. Niet alleen willen we gaan inzetten op het opleiden en doorstromen van eigen jeugdspelers, datzelfde geldt ook voor onze jeugdtrainers. De coördinatoren van de onderbouw en bovenbouw gaan daar een grote rol in spelen, aangezien zij directere contacten zullen hebben met de jeugdtrainers. Het wordt voor ons nu nog meer mogelijk om jonge en/of onervaren trainers aan te stellen en dan nog het liefst trainers die al een binding hebben met de club. 

ontwikkeling

We zullen de trainers meer gaan ondersteunen en daarvoor gaan we een database met trainingsvormen aanleggen, waar de trainers over kunnen beschikken. Daarnaast komt er periodiek een overleg met de trainers om de ontwikkelingen te bespreken, handvatten aan te reiken of om juist opdrachten mee te geven die ze moeten verwerken in hun eigen trainingen. Zo willen we dat de ontwikkeling van de spelers en de trainers hand in hand gaan gaan, waardoor het voor iedereen mogelijk blijft 2 x per week te trainen op zijn/haar eigen niveau.”

Sven Willems tot slot: “We denken op deze manier de komende jaren een (nog) betere invulling te gaan geven aan het Technische Beleid met haar kernwaarden Clubbinding, Sportplezier en Voetbalambitie. We verwachten dat het behalen van de doelstellingen dan een (logisch) gevolg zullen zijn…”