ClubsHPKFC

Ronald Molenaar wil stappen maken met jeugdafdeling KFC

Sinds vorig seizoen is Ronald Molenaar verantwoordelijk voor de Technische Zaken binnen KFC. Waar hij vorig seizoen ook nog actief was in voornamelijk het 2e elftal van KFC, kan hij dit zich dit seizoen volledig concentreren op de Technische functie binnen de club. 

Ronald Molenaar: “ondanks de grootte van de jeugdafdeling en het aantal nieuwe spelers die we er bij gekregen hebben, spelen we dit seizoen met onze bovenbouw elftallen helaas niet op het niveau wat we nastreven. Het is namelijk ons doel om met alle onze hoogste teams in de Divisie uit te komen. Dat moet je dan als club niet alleen uitstralen, maar tegelijkertijd moet je wel open staan voor jeugdspelers van buitenaf die ook op dat niveau willen spelen. En dat is de laatste jaren misschien niet helemaal goed gegaan, waardoor we nu bij de bovenbouw noodzakelijk een stap terug moeten doen. Gelukkig beschikken we in de hoofdselectie over een jonge en talentvolle groep spelers, dus de komende jaren kunnen we de te verwachtte mindere doorstroming nog wel compenseren binnen de selectie.  

Naast dat we ervoor willen zorgen dat alle randvoorwaarden qua materialen, kleding en (trainings)faciliteiten goed geregeld zijn binnen de jeugdafdeling, willen met het Technische beleid meer gaan inzetten op de individuele ontwikkeling van de spelers en de ondersteuning van de trainers. Dit moet uiteindelijk resulteren dat we weer tot een kwalitatieve doorstroming komen.  

Voor een betere individuele ontwikkeling zullen we vanaf dit seizoen onder andere gebruik gaan maken van het speler volgsysteem DotCom, waarin we allerlei spelersdata kunnen verzamelen. Ook zullen we onze samenwerking met Sina Voetballab gaan intensiveren met meerdere meetmomenten in het seizoen. In de onderbouw willen we juist meer gaan richten op de technische vaardigheden van de spelers met onder andere de nieuwe samenwerking met ShowYourSkills en de extra (derde) techniektrainingen voor de selectieteams.  

Met de trainers willen we weer enkele keren een trainingsavond bij AZ bezoeken en zullen we dit seizoen ook meerdere keren intern een bijeenkomst organiseren. Het is niet alleen een goede manier om onderling een goede band te creëren, ook willen we gezamenlijk gaan kijken hoe we de verzamelde data en ervaringen om kunnen zetten in gerichte trainingen voor de spelers. Een belangrijke rol daarbij is ook weggelegd voor de verschillende hoofdtrainers die de overige trainers gedurende het seizoen meer moeten gaan ondersteunen.  

Vorig seizoen waren alleen Bas Timmer en Jamie Snijder technisch verantwoordelijk voor de gehele jeugdafdeling, maar dat is té weinig als je bovenstaande goed wil gaan uitvoeren. Vandaar dat we de jeugdafdeling nu hebben opgesplitst in een boven-, een midden- en een onderbouw en dan ook nog een onderscheid maken tussen selectie en recreatief.   

Bij de selectieteams zijn de coördinatoren Jamie Snijder (onderbouw), Niels Oosterhuis (middenbouw) en onze hoofdtrainer René Reijinga (bovenbouw). Daarmee hebben we meteen ook een directe link naar de hoofdselectie gecreëerd. Voor de recreatieve teams zijn Vincent Onink (bovenbouw), Marc de Haas (middenbouw) en Wout Kousbroek (onderbouw) de coördinatoren. Daarnaast verricht Jacob Pijper ook nog heel veel bijkomende organisatorische werkzaamheden.  

Met elkaar zullen we het nieuwe beleid in ieder geval verder moeten gaan uitrollen en continu moeten gaan evalueren. We moeten daarbij durven te onderkennen als er dingen tóch niet goed gaan, zodat die tijdig bijgestuurd kunnen worden. Communicatie en duidelijkheid onderling maar zeker ook richting trainers, leiders,  spelers en ouders zullen daarbij een cruciale rol gaan spelen.  Alleen dan weet iedereen wat er verwacht wordt, wat er verwacht mag worden, maar vooral welk beleid je als club uiteindelijk wil uitstralen.


Laatste KFC publicaties