ClubsHPKFC

Ook de KFC-jeugd richt zich op betrokkenheid spelers en trainers

Bij het verlengen van de contracten met de hoofdtrainers Guillaume Groot en Enrico Schouten benadrukte KFC nogmaals dat het de komende jaren voornamelijk wilt in gaan zetten op een selectie bestaande uit eigen opgeleide en/of betrokken spelers. Op dit moment zijn ze daar met meer dan 30 spelers die al jaren bij de club betrokken zijn al behoorlijk in geslaagd, maar voor de continuïteit en de juiste doorstroming is het ook zorg dat dit beleid naar de jeugdafdeling doorgetrokken wordt.

beleidsverandering

Volgens Bestuurslid Technische Zaken Xander Salden kan KFC in principe nog wel enkele jaren voort met deze jonge selectie, maar is het natuurlijk wel van belang dat er doorstroming vanuit de jeugdafdeling naar de senioren (selectie) blijft. Maar dan wel het liefst met jongens die al binding hebben met de club en dus in ons doelstelling passen. Xander: “We spelen met de jeugd al jaren op een goed niveau, met alle hoogste teams in een divisie-klasse. Dit zorgde er ook voor dat we net als bij het eerste elftal jaarlijks spelers nodig dachten te hebben om op dit niveau te blijven. Maar ook bij de jeugd hebben we dit beleid enkele jaren veranderd en zijn we ons meer gaan richten op spelers die al een binding met de club hebben. We willen ons daarnaast vooral onderscheiden van andere clubs door veel activiteiten te organiseren en door trainingen aan te bieden waar op elk niveau het maximale uit de spelers gehaald wordt.”

aantrekking

In mei/juni organiseert de club nog wel open-trainingen en de club merkt daar dat ze nog steeds aantrekkelijk zijn voor veel nieuwe spelers die bij KFC op een hoger niveau willen voetballen, aldus Hoofd Jeugd Opleiding Bas Timmer. Bas: “We zijn daarbij meteen wel heel eerlijk en duidelijk naar potentiële nieuwe spelers toe, zodat er geen verkeerde verwachtingen en misschien teleurstellingen kunnen ontstaan. Nieuwe spelers die in aanmerking willen komen voor selectie teams moeten echt beter zijn, want anders kiezen we liever voor spelers die al enkele jaren bij de club betrokken zijn. Het resultaat mag geen doel op zich zijn, we geloven dat als je een goed lange termijn beleid voert de resultaten dan vanzelf komen.” 

grotere selecties

Xander: “Een andere verandering waar we bij de onderbouw al mee begonnen zijn, is dat we de selecties groter hebben gemaakt. Eerst bestond de selectie namelijk alleen maar uit het hoogste team, nu is dat bij de meeste categorieën twee teams en bij de O13/O12 combinatie is dat zelfs drie teams. Bij deze groep staat ook de overgang van een half naar een heel veld centraal, waardoor er een mix is gemaakt van 1e en 2e jaars. Voor de komende jaren is het de bedoeling om ook bij de bovenbouw de selecties te vergroten, het niveau verschil tussen het eerste en overige teams is namelijk nog te groot is om ze nu al samen te voegen. We hebben dit doorgevoerd omdat we onze prestatie gerichte aanpak bij de selecties op een bredere groep spelers willen toepassen. Sommige spelers die in de jeugd misschien net niet goed genoeg zijn voor het eerste team, komen soms nu eenmaal later alsnog boven drijven. We zien het ook in de huidige senioren selectie, ook daarin zitten spelers die in de jeugd misschien moeite hadden om aan te haken bij de hoogste teams maar nu alsnog van veel waarde zijn.”  

doorstroming JO19

Voor komend seizoen komen er ook weer de nodige spelers uit de JO19 in aanmerking om door te stromen naar de senioren. Xander: “Er is geregeld overleg tussen de trainers van de selectie en de JO19 trainer Rick Kitzen, dus er is een aardig beeld van wie er eventueel voor de selectie in aanmerking zou kunnen komen. Het is vervolgens de bedoeling dat Guillaume Groot gesprekken zal gaan voeren met deze jongens. Los van de eigen ambities van de spelers, is hij daar in meteen heel duidelijk wat de eventuele kansen kunnen zijn bij de selectie of waar ze nog aan kunnen werken. De gesprekken geven hem meteen ook weer een beeld van het karakter van de spelers, gaan ze er echt voor of haken ze alsnog af. Hij is daar heel erg betrokken in en als de jongens er voor willen gaan dan is hij zelfs bereid om de jongens persoonlijk te begeleiden in de stappen die ze nog moeten maken”   

stappenplan trainers

Niet alleen bij de spelers ook bij de trainers zet de club in op trainers die betrokken zijn bij de club. Bas: “We hebben bij de onderbouw momenteel veel jonge trainers, die we de komende jaren verder willen opleiden en willen helpen bij hun ontwikkeling. In principe hebben we voor de meeste trainers een afzonderlijke stappenplan gemaakt. Bij de ene trainer kan het gaan om een stap naar een hogere leeftijdscategorie, bij de andere trainer juist weer een stap van half veld naar heel veld. We voeren veel gesprekken met de trainers en proberen ze daarbij mee te nemen in het beleid van de club. We willen ze niet alleen maar technische zaken “opleggen”, maar vooral discussiëren over waarom we dit beleid voeren of waarom we op deze manier willen trainen. Dat is niet alleen goed voor hun eigen ontwikkeling maar we hopen ook te bereiken dat ze het uiteindelijk ook weer gaan uitdragen naar andere (nieuwe) trainers en/of leiders.” 

Hoofd jeugd opleiding

Op deze manier zijn er de laatste jaren in ieder geval al meerdere trainers doorgeschoven. Zowel binnen de jeugd maar ook met bijvoorbeeld Enrico Schouten die eerst hoofdtrainer was bij de JO19 en nu assistent trainer is bij de selectie. Xander: “We hebben dit seizoen met Rick Kitzen dan ook bewust weer een trainer bij de JO19  aangesteld die ook al ervaring heeft opgedaan bij diverse senioren-selecties. Maar ook Bas, met wie de club in gesprek is over het verlengen van zijn contract, past in dat plaatje. Hij heeft jarenlang bij KFC gevoetbald en heeft vervolgens als trainer meerdere groepen onder zijn hoede gehad. Vorig jaar was hij Technisch Coördinator van de onderbouw en dit seizoen is hij dus Hoofd Jeugd Opleiding waarbij hij voor het eerst verantwoordelijk is voor de gehele jeugdafdeling. Bij de onderbouw krijgt hij hulp van Jamie Snijder en bij de trainingen en wedstrijden van de bovenbouw probeer ik zelf ook nog zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Met z’n drieën hebben we in ieder geval weel contact en proberen we gezamenlijk het beleid verder uit te rollen.”  

structuur

Bas: “We merken dat de motivatie onder de trainers in deze periode nog steeds goed is en dat ook er veel initiatieven worden genomen om met de jeugd bezig te blijven. Er zijn al meerdere activiteiten, onderlinge wedstrijden, toernooien of specifieke trainingen georganiseerd. We proberen de trainers daarin ook te ondersteunen. We zijn ook bezig met aanleggen van digitaal draaiboek waarin bijvoorbeeld allerlei opties komen te staan voor locaties (bv strand en bos) om te trainen, maar ook meteen wat voor oefeningen je daar eventueel kunt doen en welke materialen je daar voor nodig hebt. Sowieso willen we de trainers meer structuur en handvatten aan gaan bieden. Zo is bij de onderbouw de hoofdtrainer niet alleen verantwoordelijk voor de selectie, maar ze zijn ook direct betrokken bij de overige teams. Op die manier houden ze contact met de overige trainers over wat er speelt binnen de diverse leeftijdscategorieën of waar de overige trainers tegen aan lopen. Uiteraard loopt met de corona nu alles anders, maar normaal gesproken werken we met een jaarplanning en houden we meerdere keren per jaar een “train de trainers” moment, waarin we zowel technische als praktische zaken van/voor de trainers behandelen. We merken in ieder geval dat de samenwerking tussen de trainers (nog) beter is geworden en dat daarmee ook het niveau van de trainingen is gestegen.

vertrouwen

Volgens Xander had de beleidswijziging aardig wat voeten in de aarde en werd er in eerste instantie nog sceptisch tegen aan gekeken, maar we zijn nu enkele seizoen verder en het is gebleken dat het algemene niveau van de club minimaal hetzelfde is gebleven. Ook is de basis waarop gebouwd kan worden, inmiddels juist sterker geworden met nog meer eigen opgeleide spelers en trainers binnen de gehele club. Met de huidige selectie en het doorschuiven van trainers komen er ook steeds meer voorbeelden waaraan (nieuwe) spelers en (beginnende) trainers zich kunnen vasthouden.

Deze constatering is dan ook wel het grootste winstpunt in de afgelopen periode en dat geeft voor de toekomst veel vertrouwen dat we met KFC de juiste weg zijn ingeslagen….


Laatste KFC publicaties