ClubsHerculesHP

Nieuw bestuur ziet enorme potentie Hercules Zaandam

Onlangs werd er al bekend gemaakt dat Hercules Zaandam een nieuw hoofdbestuur heeft, dat sinds afgelopen zomer achter de schermen actief is. Dinsdagavond zijn de bestuursleden op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) bij de club officieel benoemd. Omar van de Nes (voorzitter), Niels Wilcke (vice-voorzitter), Lydia Baloe (secretaris) en Klaas Sibie en Peter van der Werff (beide penningmeester) zullen voor de komende 3 jaar het bestuur gaan vormen. Ook werden op de vergadering de afscheid nemende Jan de Haas (voorzitter) en Koos Schilder (secretaris) bedankt voor hun werkzaamheden en inzet de afgelopen jaren.

Niels Wilcke: “Jan en Koos hadden al eerder aangegeven te willen stoppen bij de club, maar we konden steeds geen geschikte opvolgers vinden. Ook op andere posities binnen de club hadden we ondanks de grootte van de club een gebrek aan vrijwilligers en waren er meerdere functies niet ingevuld. Er is daarom vlak voor de zomer een avond georganiseerd met heel veel ouders en huidige vrijwilligers waarin we eigenlijk de noodklok hebben geluid. We merkten op die avond dat veel mensen niet precies wisten wat de functies precies inhielden en hoeveel tijd ze daar eventueel kwijt voor zouden zijn. Dit was voor velen blijkbaar toch een drempel om zich aan te melden als vrijwilliger. Uiteindelijk is er een groep van ongeveer 35 potentiële vrijwilligers ontstaan, waarvoor wij een 2e informatieavond hebben georganiseerd.

Op die avond hebben wij een presentatie gegeven met verschillende onderwerpen die betrekking hebben tot het besturen van een vereniging. Hoe vorm je een bestuur en de diverse commissies, welke functies komen daarbij kijken en wat houden die functies globaal in. Naar aanleiding van die avond hebben uiteindelijk 20 vrijwilligers definitief aangegeven dat ze graag wilden meehelpen in de club.

We hebben vervolgens een schets gemaakt van hoe wij Hercules Zaandam zien en willen gaan zien. Op sportief gebied maar ook qua saamhorigheid moeten we (weer) een bepaalde Hercules uitstraling krijgen, die eventuele vrijwilligers aanspreken, waardoor er weer een “wij-gevoel” ontstaat. Om zo veel mogelijk vrijwilligers te kunnen benaderen en bereiken, willen we de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk te houden. We willen ook vooral in rollen gaan denken in plaats van in vaste functies. Per commissie kijken we naar wat er gedaan moet worden en daar worden dan elke keer vrijwilligers voor benaderd die in een tijdelijke rol de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Met name door de tijdelijke aard bereiken we een grotere groep (potentiële) vrijwilligers die anders door bijvoorbeeld drukke werkzaamheden niet zouden kunnen en/of willen meehelpen.

Met de officiële benoeming op de ALV kunnen we in ieder geval eindelijk onze plannen verder gaan uitrollen. De afgelopen periode hebben we voornamelijk gebruikt om met elkaar onze doelen en ambities op zowel sportief als maatschappelijk vlak te bepalen, met de daarbij behorende plannen van aanpak. Als we zien hoeveel leden, ouders en betrokkenen hier elke dag op het complex lopen, dan heeft de club in ieder geval een enorme potentie en het is de komende periode onze uitdaging om die er uit te gaan halen.”

Foto Jeroen van Heemskerk

Op foto achter vlnr Klaas Sibie en Lydia Baloe, voor vlnr Niels Wilcke en Omar van de Nes

Laatste Hercules Zaandam publicaties