ClubsHPWSV

HJO Marciano Sleeswijk en Lisanne Potthoff zien ontwikkeling bij WSV’30

Onlangs werd bekend dat WSV’30 de contracten met HJO Marciano Sleeswijk en zijn vaste rechterhand Lisanne Potthoff weer met een jaar heeft verlengd. Het duo is nu anderhalf jaar in dienst bij de club en merkt dat ze, ondanks de lastige corona periode, met de jeugdafdeling al een behoorlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. 

We werken nauw samen met jeugdvoorzitter Rob Luttik en hebben met hem een duidelijk beeld waar we heen willen met de jeugdafdeling. In principe doen we alles in samenspraak, al hebben we wel enigszins de vrije hand gekregen. Het belangrijkste daarbij is dat je gezamenlijk duidelijkheid verschaft naar trainers, spelers en ouders toe en daar hebben we afgelopen periode vooral flinke stappen in gemaakt. We hebben een duidelijke structuur opgezet, waarin ook bijvoorbeeld praktische zaken als de materialen nu goed geregeld zijn. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor Esme Rijsbergen Wijngaard en Wouter Aalsma die de organisatorische coördinatoren zijn bij respectievelijk de bovenbouw en de onderbouw.

Wij kunnen ons daardoor nog meer richten op het technisch gedeelte. Zo organiseren we nu periodiek een bijeenkomst met de jeugdtrainers, waarbij elke keer een bepaalde voetbalthema behandeld wordt. We proberen daar de trainers in eerste instantie vooral de (beginselen van de) theorie bij te brengen. Dat doen we door de trainers diverse voetbalproblemen voor te leggen, waar zij oplossingen en/of trainingsvormen voor moeten bedenken. We stimuleren daarbij ook dat de trainers overleggen en dat ze als één groep fungeren en dan niet alleen tijdens de bijeenkomsten. Uiteindelijk moeten de trainers een demonstratie training geven voor de overige trainers en de ouders van het betreffende team.

Zo proberen we de trainers te prikkelen om zelf met oplossingen te komen, vandaar ook dat we niet voor één vast speel systeem hebben gekozen waar elk team zich aan moet houden. De trainers (en dus ook de spelers) moeten vooral leren te anticiperen op de kwaliteiten van het eigen team, de wedstrijdsituatie en de tegenstander. We kijken dan ook wekelijks veel wedstrijden van onze jeugdteams om te monitoren hoe de trainers daar mee omgaan. Vaak sparren we dan weer na de wedstrijd met de trainer over bijvoorbeeld hoe de trainer sommige situaties kan omzetten naar oefenvormen. Zo proberen we continu interactie te houden met de trainers en handvatten aan te reiken, waardoor ze zich nog eter kunnen ontwikkelen.  

Hopelijk kan daarom ook de trainerscursus van de KNVB dit voorjaar weer doorgang hebben, zodat we enkele trainers een jeugdtrainer cursus kunnen laten volgen. Dan kunnen we de technische lat volgend seizoen namelijk weer wat hoger leggen en dat past ook bij onze ambities en de ambities van de club

 

Laatste WSV’30 publicaties