ClubsHPWestzaan

Geslaagd jubileum feest Westzaan

Vandaag bestaat vvv Westzaan precies 100 jaar en ondanks dat de grootste festiviteiten vanwege de corona maatregelen al naar volgend jaar waren verplaatst, wilde de club het ook weer niet helemaal ongemoeid voorbij laten gaan. 

Zo heeft de club bijvoorbeeld een unieke jubileum munt uitgegeven. Leden, sponsors of trouwe supporters konden zich inschrijven voor één van de 100 munten en daarmee steunden ze met deze actie ook nog de club. (lees hier meer over de actie). Naast dat deze 100 gelukkigen de unieke munt overhandigd krijgen, worden ze ook vereeuwigd op het speciale jubileum bord die in de kantine komt te hangen. 

Mede ingegeven door de versnelde versoepelingen van de afgelopen weken, zag het hoofdbestuur daarnaast toch nog de kans om in selecte gezelschap (en rekening houdende met alle maatregelen) bij het 100-jarig jubileum stil te staan. Oud ereleden, lid van verdiensten en oud bestuurders waren samen met een groep van de huidige vrijwilligers uitgenodigd om samen te komen bij de club voor een kleine receptie. Verdeeld over twee terrassen en de kantine was er voor iedereen een verantwoord plekje te vinden.  

Naast de gezelligheid werd er tijdens de receptie ook door de nieuwe voorzitter Dirk Schreuder stil gestaan bij het jubileum en diverse ontwikkelingen binnen de club. Maar het hoogtepunt van de receptie was de benoeming van de diverse clubmensen tot erelid of ere-voorzitter. De voorzitter gaf daarbij steeds het woord aan oud ereleden die de nieuwe ereleden toespraken en het welverdiende speldje opprikten voor hun bewezen diensten afgelopen jaren.

Dennis Nuij; Ruud van Vuuren; Joery Hauzendorfer; Jaap Bron en Arno van den Broek werden benoemd tot erelid en Stefan Gorthuis tot ere-voorzitter   

Dirk Schreuder tot slot: “we zijn blij dat we deze receptie nog hebben kunnen organiseren, zodat we in ieder geval de benoemingen konden doen. Stefan had bij de voorzittersoverdracht aangegeven dat we zuinig moesten zijn met het benoemen van vrijwilligers, maar deze clubmensen hebben zo veel voor de club betekend, dat we toch over zijn gegaan tot het benoemen van 6 ereleden tegelijk. Als ik dan zie wat de benoeming dan bijvoorbeeld met Stefan en Jaap doet, kan ik alleen maar concluderen dat we het juiste hebben gedaan…” 

Ereleden op eerste foto vlnr: Joery Hauzendorfer; Dennis Nuij; Stefan Gorthuis; Arno van den Broek; Jaap Bron; Ruud van Vuuren 


Laatste Westzaan publicaties