AssendelftClubsHP

Gerard Nol en Jan Schavemaker duo voorzitter vv Assendelft

Op de ledenvergadering van vv Assendelft werden er niet alleen diverse leden benoemd tot Erelid of Lid van Verdiensten, ook vonden er enkele wijzigingen plaats in het hoofdbestuur. Zo is onder andere Jan Schavemaker weer toegetreden tot het bestuur en zal hij de voorzittersrol samen met Gerard Nol gaan invullen.

Gerard Nol: “ik ben nu bijna 2 jaar voorzitter maar door persoonlijke omstandigheden, ben ik helaas niet meer in staat om de voorzittersrol op die manier in te vullen zoals ik dat graag zou willen of zoals een club als Assendelft dat nodig heeft. We waren daarom al een zoektocht begonnen naar een opvolger en hebben ook meerdere gesprekken gehad met potentiële kandidaten. Helaas is daar uiteindelijk niemand uitgekomen die direct beschikbaar was om de functie over te nemen. Jan Schavemaker, die al eerder voorzitter was van de club, was gelukkig bereid om de functie dan gezamenlijk in te gaan vullen. Met al zijn kennis en ervaring is hij weer een absolute versterking voor het bestuur. Hij is bijna dagelijks aanwezig en iedereen ziet hem nog als hét gezicht van de club. Wij zijn dan ook hartstikke blij dat Jan deze rol de komende tijd gezamenlijk wil oppakken. En in de tussentijd hopen we alsnog een geschikte kandidaat te kunnen vinden, zodat wij alsnog een opvolger krijgen.” 

De toetreding van Jan Schavemaker tot het hoofdbestuur was niet de enige mutatie die er in de organisatie van de club heeft plaats gevonden. Door allerlei omstandigheden waren er meerdere belangrijke functies de afgelopen periode vacant geworden. Jan Schavemaker: “Het tekent de betrokkenheid binnen de club dat we voor de meeste functies in een korte tijd weer een (tijdelijke) invulling hebben kunnen geven. Ook bij de jeugdafdeling is er overigens sprake van een dubbelrol. Ruud van de Wetering, Pieter Schaap, Simon Jongert en Thomas Nuwenhof zullen namelijk gezamenlijk als jeugdvoorzitter a.i. gaan functioneren en zij worden op technisch gebied ondersteunt door Friso Wilbrink en Sven Talsma die de Technische zaken voor de jeugd voor hun rekening zullen nemen. Daarmee hebben we een sterke en enthousiaste groep voor de nog steeds groeiende jeugdafdeling. 

Ook met betrekking tot de kantine hebben we een nieuwe gezicht. Vanessa Jongens hebben we bereid gevonden zich met deze belangrijke functie bezig te gaan houden. Gelukkig kunnen we in de weekenden en op donderdagavond, onze clubavond steeds rekenen op de hulp van een grote groep vrijwilligers. De kantine is toch de spil van een vereniging en de (onderlinge) sfeer die je daar samen creëert is uiteindelijk het gezicht van Assendelft. En dan gaat het niet alleen maar om zondagmiddag rondom het 1e elftal, maar juist ook om bijvoorbeeld de zaterdagochtend bij de jongste jeugdteams.”  

Gezien alle mutaties zal het neerzetten en verder invullen van de organisatie de komende periode veel van onze aandacht vragen, maar tegelijkertijd zullen we ons ook moeten richten op het probleem van de stijgende (energie)kosten. We beschikken over een hele goede Maandagochtend ploeg die, al dan niet gezamenlijk met sponsors, al heel veel werk hebben verricht in de kantine en op het complex. Met onder andere LED verlichting hebben we alles qua duurzaamheid dan ook goed voor elkaar. Ondanks dat, zullen we voor de stijgende (energie)kosten, eventueel gezamenlijk met anders clubs die in hetzelfde schuitje zitten, met gepaste oplossingen voor de club en voor onze leden moeten komen. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat met de huidige bezetting en betrokkenheid binnen de club ook weer gaat lukken.  


Laatste vv Assendelft publicaties