ClubsHPKFC

EHBO cursus bij KFC

Jaarlijks wordt de sportwereld opgeschrikt door verschillende ernstige gezondheidsincidenten tijdens en rond voetbalwedstrijden/trainingen. Iedereen gaat er hierbij vanuit dat dit niet in zijn/haar team gebeurt, maar helaas zijn deze situaties lang niet altijd te voorkomen. Een vervelende botsing, verkeerd neerkomen na een kopduel of iemand die onwel wordt kunnen er zo maar voor zorgen dat iemand snel behoefte heeft aan goede zorg.

Binnen KFC zijn verschillende medische spullen aanwezig om in dergelijke situaties het letsel te beperken, echter is lang niet iedereen vertrouwd met deze hulpmiddelen. De club heeft daarom het initiatief genomen om een cursus op maat op te zetten. Hiermee wil KFC zorgen dat trainers, coaches en andere vrijwilligers weten hoe ze moeten handelen en hoe de verschillende hulpmiddelen gebruikt dienen te worden. 

Tijdens de cursus worden onder andere de volgende onderdelen behandeld:

  • Reanimatie volwassene
  • AED gebruiken volwassene
  • Veel voorkomende sportblessures

De afgelopen maanden is de eerste van de twee cursusavonden gegeven. Deze was gericht op reanimatie en het inzetten van een AED. Uiteindelijk hebben ruim vijftig enthousiaste mensen de cursus succesvol afgerond, waarmee KFC een mooie stap heeft gezet in het creëren van een veilige sportomgeving.

In het eerste kwartaal van 2023 zal er een vervolg komen waarin de veel voorkomende sportblessures, zoals botbreuken, hoofdletsels en kneuzingen aan bod komen.

Bron/foto’s KFC


Laatste KFC publicaties