ClubsHPSaenden

Bestuurswijziging Saenden na invoering WBTR

De afgelopen maanden is er gewerkt aan bestuurlijke vernieuwingen bij Saenden. Dit traject is ingezet om de huidige bestuurlijke gang van zaken te wijzigen vanwege de invoering per 1 juli 2021 van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en het feit dat er teveel werd gedaan door met name Rob Vet en Ron Rijkers, wat de club te afhankelijk maakte.

Om toekomstbestendig te zijn moest er een nieuw organigram worden gemaakt waarin de vereniging met alle geledingen vertegenwoordigd is.  Er is inmiddels ook een concept Missie (waar de club voor staat) en Visie (waar de club voor gaat) document opgesteld. Door de invoering van de WBTR is het noodzakelijk  om de statuten aan te passen naar deze wet. Het concept van de Missie & Visie en de statuten moeten eerst door het bestuur en daarna door de ALV akkoord worden bevonden. Een gevolg hiervan is dat ook het Huishoudelijk Reglement uiteindelijk aangepast moet gaan worden.

Vanaf 1 juli 2021 zal het bestuur bestaan uit 9 leden. Een dagelijks bestuur bestaande uit:

Voorzitter Ron Rijkers tot de ALV 2022 
Secretaris Jos Koster (wordt vervangen per begin 2022 door Irma Borst) 
Penningmeester Kees Jan Fijma tot de ALV 2022 
Vertegenwoordiger van de damescommissie Suzanne Nelen / Eric Vonk
Overige seniorencommissie Dennis Hollander
Voetbal Technische Commissie Tom Jansen (selectie)
Jeugdcommissie Rick Vet
Kantinecommissie Bianca Muilwijk (inkoop Tiny Vet)
Terrein- en opstalcommissie Rob Vet

Daarnaast zijn er nog een aantal sleutelposities bj Saenden ingevuld:

Vertrouwenscontactpersoon Mirella van Drunick, die op termijn door een man en een vrouw vervangen zal gaan worden, het archief/website en nieuwsbrief door Jan en Marja Knaap, de ledenadministratie door Ineke Sierhuis, de sponsorcommissie door Eric van Heusden en 2e penningmeester is Chiel Nooij.

Op 1 juli j.l. is er een kick off geweest om met het nieuwe bestuur conform de nieuwe statuten (bestuurlijke afspraken inclusief de WBTR) te gaan starten. Beslissingen worden dan door het hele bestuur, dus door vertegenwoordigers van de hele club, genomen en nagekomen. Deze worden vervolgens getoetst aan de Missie en Visie van Saenden en de begroting.

Saenden hoopt door deze nieuwe structuur een open cultuur te krijgen waardoor de hele vereniging weet waarvoor, waarom en hoe beslissingen worden genomen.

Laatste Saenden publicaties