ClubsHPWSV

Anouk Vogelaar voorzitter van nieuw bestuur WSV’30

Sinds 2 weken heeft WSV’30 eindelijk weer een nieuwe volledig hoofdbestuur. Nadat diverse bestuursleden waaronder oud-voorzitter Nico Kramer vorig seizoen aangaven dat ze zouden stoppen met hun werkzaamheden bij de club, zijn er diverse werkgroepen actief geweest om nieuwe geschikte kandidaten te vinden. Op de ALV eind januari kon er eindelijk een nieuwe voorzitter gekozen worden, maar de benoeming werd niet breed gedragen binnen de club, waarna het voltallige bestuur aftrad. De  club kwam daarmee voor het eerst in haar 93-jarig bestaan zonder bestuur te zitten. 

Na deze ALV vormde zich een nieuwe werkgroep en zij wisten achter de schermen binnen korte tijd heel veel werk te verzetten. Niet alleen moesten ze iedereen overtuigen dat er op zeer korte termijn een nieuw bestuur nodig was, ook vonden ze meerdere nieuwe kandidaten en enkele oud-bestuursleden bereid om eventueel het nieuwe bestuur van WSV’30 te gaan vormen. Op de ALV van woensdag 22 februari werd dit bestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter Anouk Vogelaar zo goed als unaniem gekozen. 

Anouk Vogelaar: “voordat de  werkgroep mij benaderde, hadden ze in grote lijnen al een groep samengesteld. Na een zeer positief gesprek met de andere potentiële bestuursleden heb ik besloten mij ook beschikbaar te stellen. Ik denk dat we nu over een heel enthousiast bestuur beschikken met een mooie mix van oude en nieuwe bestuursleden waarbij ook nog eens meerdere generaties zijn vertegenwoordigd. 

Ook al waren er meerdere bestuursleden vooral betrokken bij de jeugdafdeling, zijn we er ons van bewust dat we nu de gehele club vertegenwoordigen. Dus ook de senioren, het G-voetbal maar bijvoorbeeld ook de Maandagochtend ploeg. We willen vooral benaderbaar zijn voor iedereen en hopen dat bijvoorbeeld trainers, vrijwilligers of ouders ook naar ons toekomen als er wat speelt en dat bepaalde zaken niet te lang op de achtergrond blijven spelen zoals de afgelopen periode te vaak is gebeurd.    

De eerste belangrijke taak is om snel mogelijk inzichtelijk te krijgen welke lopende zaken van het oude bestuur wij als eerste moeten oppakken. De club moet echter niet alleen voor de korte termijn weer optimaal functioneren, ook zullen we tegelijkertijd naar de langere termijn moeten gaan kijken. We zullen dan ook in gesprek gaan met diverse (technische) commissies binnen de club om een beeld te krijgen van het huidige beleid. In overleg met een te vormen werkgroep, zullen we het huidige beleid voortzetten of toch enige aanpassingen maken. Sowieso zal het (nieuwe) beleid de komende jaren als leidraad moeten gaan fungeren binnen de club. 

We hopen dat er met de nieuwe start meer leden met een hart voor de club zullen opstaan en willen meehelpen om WSV’30 zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen en van daaruit weer verder te groeien. Na de vergadering waren er al meerdere (oud-bestuurs)leden die nogmaals benadrukten ons te steunen en zelfs eventueel als klankbord te willen fungeren. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we met elkaar deze grote uitdaging aan kunnen gaan, maar sowieso moeten we te allen tijde voorkomen dat een grote en mooie club als WSV’30 ooit weer in deze (stuurloze) situatie kan belanden.”         

foto (van WSV’30) nieuw bestuur bvlnr: Ferry Veneklaas Slots (algemene zaken); Evert Hoveling (VTZ senioren); Rob Luttik en Shareska Wijngaard (VTZ jeugd); ovlnr : Petra Duijn (VTZ dames); Mirjam Dijkstra (secretaris); Wouter Aalsma (penningmeester); Anouk Vogelaar (voorzitter); 

Laatste WSV’30 publicaties