ClubsHPWSV

Technisch beleid krijgt meer vorm binnen WSV’30

Sinds een ruim half jaar heeft WSV’30 een nieuw hoofdbestuur, waarin onder andere Evert Hoveling namens de VTZ senioren en Rob Luttik namens de VTZ jeugd vertegenwoordigd zijn. Na een periode waarin het bestuur vooral ook alles in kaart heeft moeten brengen wat er actueel allemaal speelt binnen de club, is er op Technisch gebied zeker al enkele stappen gemaakt.

Evert Hoveling: “de grootste tastbare verandering is natuurlijk dat de zaterdagselectie, dat nog maar net 2 seizoenen actief was, mede door het vertrek van een aantal spelers weer is opgeheven. Meerdere spelers van de selectie hebben we ook kunnen behouden en hebben de overstap gemaakt naar de zondagselectie. Daarmee gaan we misschien wel een beetje tegen de stroom in, aangezien de tendens over het algemeen toch is dat er vooral spelers/teams van de zondag naar de zaterdag gaan. Mede door deze overstap werd de totale selectie voor de zondag wel te groot en daarom zijn we een 3e selectie team gestart. Deze groep functioneert in principe zelfstandig, maar er is wel regelmatig afstemming tussen de nieuw aangetrokken trainer Tommie van Lith en de hoofdtrainer Arjen Zwaan.

Daarnaast zijn we, mede op verzoek vanuit de spelers begonnen met een 35+ 7 tegen 7 team dat meedoet aan de competitie op vrijdagavond. Dat is nu al een heel groot succes gebleken, met meerdere zeer gezellige speelavonden. We willen daar dan ook zeker nog meer aandacht aan gaan geven, zodat we ons aanbod ook op de vrijdagavond verder kunnen uitbreiden.”

Rob Luttik: “aangezien Evert ook als jeugdtrainer actief is, zijn de lijntjes met de VTZ senioren in ieder geval kort. We hebben sowieso periodiek overleg, maar ook tussendoor is er veel onderling contact. Binnen de jeugd wordt er al gewerkt aan de hand van een beleidsplan, dat we de afgelopen jaren hebben opgesteld. Daarin komt steeds meer aandacht voor het opleiden van eigen trainers, door het aanbieden van KNVB cursussen en periodiek overleg. Vorig seizoen richtten we ons daarbij voornamelijk op de hoofdtrainers, maar dit jaar betrekken we de daar de overige trainers ook direct bij. Binnenkort gaan we met een grote groep jeugdtrainers naar AZ waarbij we inkijkje krijgen in hun trainingsmethodiek, die we weer kunnen vertalen naar onze eigen manier van opleiden en handelen binnen de jeugdafdeling.”

Evert: “voor de toekomst hebben we ook de intentie om de trainers van de selectie meer te gaan betrekken bij de overleggen met jeugdtrainers. Om uiteindelijk een nog betere doorstroming van de jeugd naar de selectie en overige senioren te realiseren. Sowieso hebben we met de VTZ senioren, dat verder bestaat uit Richard de Ruiter, Jan Peter van Dok, Ron Kwantes en Kaj Sierhuis veel contact met Arjen Zwaan over het huidige technische beleid binnen de club. We hebben wel een beleidsplan bij de senioren, maar dat moet eigenlijk weer bijgewerkt worden naar de huidige situatie en plannen. Met elkaar moeten we dan uiteindelijk komen tot een “nieuw” WSV beleidsplan, dat binnen de club breed gedragen wordt en onafhankelijk is van individuele personen en/of ideeën.

In die doorstroming is het voor de korte termijn in ieder geval belangrijk dat we snel weer een JO18 of JO19 krijgen, aangezien op dit moment de JO17 de oudste groep is. Gelukkig zitten er veel spelers in dat team die al betrokken zijn binnen de club als jeugdtrainer en/of als vrijwilliger tijdens activiteiten, zoals met de zeer geslaagde Jonger Oranje dag, dat afgelopen woensdag op het WSV’30 complex werd georganiseerd. Maar deze spelers, net als de overige teams uiteraard, moeten we koesteren en moeten we zorgen dat we met hen weer snel die brug kunnen slaan naar de senioren. Dat kunnen wel alleen maar bereiken door ze goede begeleiding, activiteiten en vooral veel plezier te bieden.”

We hebben nog een lange weg te gaan binnen WSV’30 en we moeten nog de nodige hobbels nemen, maar we denken zeker dat we met elkaar (weer) op de goede weg zijn.

Laatste WSV’30 publicaties