ClubsHPKFC

AZ-seminar voor trainers KFC

Al sinds enkele jaren is KFC een samenwerkende amateurclub van AZ en onder impuls van technisch coördinator van de onderbouw Jamie Snijder is deze samenwerking de laatste periode verder versterkt. Afgelopen vrijdag bracht een grote groep jeugdtrainers van KFC een bezoek aan het jeugdcomplex van AZ. Op het programma stond naast het bijwonen van een training van de JO11 onder leiding van Dennis Zwagerman, ook een seminar van Bart Heuvingh over de “Rol van de Mindset in Talentontwikkeling” 

Jamie Snijder: “vorig seizoen hebben we met de jeugdtrainers voor de eerste keer een bezoek gebracht aan het jeugdcomplex van AZ. En sindsdien heb ik ook regelmatig contact met Dennis Zwagerman, die naast trainer van de J011 ook de coördinator voor alle samenwerkende amateurclubs is. De samenwerking met AZ biedt ons sowieso meer mogelijkheden om ons eigen technisch beleid verder te ontwikkelen en door het contact met Dennis kunnen we daar dan ook regelmatig ideeën over uitwisselen hoe we deze ontwikkeling het beste kunnen aanpakken.  

Onderdeel van het technische beleid is in ieder geval  om onze trainers meer ondersteuning te bieden, door het organiseren van meerdere bijeenkomsten waar verschillende (technische) onderwerpen centraal staan. Deze avond waarbij de mindset van spelers centraal staat, is daar een mooie aanvulling op.  

De avond begon onder winterse omstandigheden met het bijwonen van de training van de JO11, voordat de seminar onder leiding van Bart Heuvingh startte. De topsportbegeleider binnen de jeugdopleiding van AZ zette stapsgewijs uit een, wat de rol is van de Mindset van spelers bij hun (sportieve) ontwikkeling en hoe je hier eventueel als begeleider mee om kan gaan.  Door de vele vragen ontstond er veel interactie, waarbij ook concrete voorbeelden die trainers bij hun eigen spelers ervaren werden besproken. De kern van de seminar was dat alle spelers in principe een andere Mindset hebben, die ook nog eens bij iedereen tot een andere sportieve ontwikkeling kan leiden. Daarnaast reageert elke speler weer anders op de verschillende mogelijkheden van benadering van de begeleiders. De trainers kregen dan ook vooral diverse handvatten aangereikt, waarbij de trainers zelf zullen moeten bepalen en/of ondervinden hoe deze het beste werken op hun specifieke spelers.  

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst sprak Dennis Zwagerman onder andere over de technisch aanpak binnen de jeugdopleiding van AZ, maar konden de trainers vooral vragen stellen over de training die ze eerder op de avond hadden bijgewoond. De training verliep door de hevige sneeuwval uiteraard anders dan gewoon. Ondanks dat de bal, vooral in de beginfase, amper normaal kon rollen, lieten de trainers de training bewust buiten doorgaan. Niet alleen vergde deze andere omstandigheden een aanpassing van de technische vaardigheden, maar tegelijkertijd werd de Mindset van de spelers aangesproken op hoe ze met deze omstandigheden moesten omgaan. Enigszins (vooraf) onbedoeld sloot het verloop van de training met deze winterse omstandigheden dan ook naadloos aan bij inhoud van de gegeven seminar.  

Jamie Snijder tot slot: “het was in ieder geval weer een zeer geslaagde avond, waarbij een onderwerp besproken is waarmee elke trainer mee te maken krijgt bij zijn spelers. De informatie en de gegeven handvatten kunnen  dan ook zeer waardevol zijn in de ontwikkeling van onze trainers, maar zeker ook in de ontwikkeling van onze visie en beleid binnen de jeugdopleiding van KFC”


Laatste KFC publicaties