Dispensatie regeling

Zowel in categorie B als in categorie A kan er met dispensatiespelers worden gespeeld. Hieronder een overzicht van alle dispensatieregels die gelden voor het seizoen 2023/24 bij de B-categorie en A-categorie.

B-Categorie
Bij de spelvorm waarbij er 4 tegen 4 of 6 tegen 6 gespeeld wordt, is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. 

In gemengde competities vanaf de JO10 (dus niet in de JO7, JO8 en JO9) mogen meiden één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie.

Veteranen 11*11
Voor de veteranen 35+ en 45+ die 11×11 spelen gelden de volgende dispensatiemogelijkheden:

  • In de leeftijdscategorieën 35+ en 45+ zijn maximaal 3 dispensatiespelers per wedstrijd toegestaan.
  • Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 35+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 30 jaar te hebben.
  • Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 45+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 40 jaar te hebben.

7*7 Mannen 35/45+ en 7*7 Vrouwen 18/30+
Op het moment van spelen dienen alle spelers/speelsters de minimale leeftijd te hebben van 35 jaar (35+categorie), 45 jaar (45+categorie), 18 jaar (18+categorie) en 30 jaar (30+categorie). Er is geen dispensatie mogelijk.

Voor de categorie vrouwen 18+ geldt dat incidenteel een jongere speelster mag deelnemen. Deze speelster moet echter wel minimaal 15 jaar zijn.

A-Categorie
De KNVB biedt voor het seizoen 2023/’24 een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in de categorie A, in de leeftijdscategorieën O13 tot en met O17.

Voor de O18 categorie A geldt een uitzondering op de dispensatieregelgeving. Voor deze competities geldt namelijk dat er in totaal 6 dispensatiespelers mogen deelnemen aan een wedstrijd; maximaal 5 spelers en een keeper. Verder wordt er geen biologische dispensatie verleend.

Automatische dispensatie meisjes
Daarnaast is net als in categorie B ook in categorie A de regel van toepassing dat in gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, meiden één jaar ouder mogen zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie.

Onder 23
Voor de O23 categorie A geldt dat er vanaf seizoen 2023/’24 2 dispensatiespelers per wedstrijd zijn toegestaan. Voor deze dispensatiespelers geldt geen maximumleeftijd. Hiervoor hoeft geen dispensatieverzoek te worden ingediend. Binnen de O23 wordt geen biologische dispensatie verleend.  De dispensatieregeling voor de keeper O23, beschreven in de tekst hieronder, valt buiten de regeling van de 2 toegestane dispensatiespelers.

Keepers
Het is mogelijk om voor keepers in de leeftijdscategorie O13 tot en met O17 dispensatie te krijgen op basis van sportieve en/of fysieke redenen. Ook als deze niet voldoet aan de normen die gelden voor de biologische dispensatie in de categorie A. De vereniging kan voor 1 september 2023 het dispensatieverzoek schriftelijk doen via contact@knvb.nl.

De vereniging moet in de aanvraag beargumenteren waarom er sprake zou moeten zijn van dispensatie. De berekening zoals deze bij de biologische dispensatie noodzakelijk is moet worden meegestuurd. Deze informatie is nodig omdat de keeper niet bij de langste 33 procent van de eigen leeftijdscategorie mag horen. Dit zou te veel sportieve voordelen opleveren.

Als de aanvraag gehonoreerd wordt, moet de keeper als dispensatiespeler geregistreerd en aangeduid op het wedstrijdformulier worden, zodat de arbitrage en de tegenstanders ook op de hoogte zijn.

Voor een keeper uitkomend in een O23 competitie categorie A geldt een uitzondering op de dispensatieregeling. Een keeper mag onder 25 zijn in de O23 categorie A. De keeper mag dus maximaal twee geboortejaren ouder zijn. Voor het seizoen 2023/’24 betekent dat de keeper in een O23 team (categorie A) moet zijn geboren op 1 januari 1999 of later.

Dispensatieverzoek indienen
Een dispensatieverzoek voor het seizoen 2023/’24 moet door de vereniging tussen 1 mei en 1 september 2023 ingediend worden bij de KNVB via contact@knvb.nl. Binnen tien werkdagen geeft de KNVB schriftelijk uitsluitsel naar aanleiding van het verzoek. Zorg ervoor dat het verzoek onderbouwd is en voorzien van een ondertekende medische verklaring door een sportarts of fysiotherapeut, alsmede het ingevulde rekenmodel dispensatiecheck

Lees ook: overzicht KNVB publicaties, kalenders en regels seizoen 2023/24

Bron KNVB

Laatste berichten KNVB